Allmänt

Följande köpvillkor gäller från 2020-10-20

Köpvillkoren utgör tillsammans med din beställning, som bekräftats genom en orderbekräftelse, avtalsunderlaget för köpet. Köpvillkoren och annan information på  www.nordsafe.se finns bara på svenska.

För att kunna handla på www.nordsafe.se måste du ha fyllt 18 år.

Dessa villkor gäller när du som konsument gör köp på www.nordsafe.se . Om du handlar genom ett företag gäller istället eventuella andra överenskomna köpvillkor eller den svenska köplagen (1990:931).

Där det i dessa köpvillkor ställs krav på skriftlig dokumentation uppfylls detta genom e-post, sms, brev eller liknande.

1. Parter

”Säljaren” är: Nordsafe Säkerhetsprodukter eller ett annat företag (”Partner”), som är en extern säljare (d.v.s. inte Nordsafe Säkerhetsprodukter) av egna varor på www.nordsafe.se. Att försäljning sker från Partnern framgår tydligt i varukorgen och på orderbekräftelsen, och det är då Partnern du ingår avtal med. Betalningen sker emellertid via nordsafe.se oberoende av om det är nordsafe.se eller Partnern som är säljare, se punkt 3.

Kontaktuppgifter till framgår nedan, medan ni hittar kontaktuppgifter till Partnerna genom att följa länken för varje Partner som visas i anslutning till varan.

Information om Nordsafe Säkerhetsprodukter:

Org.nr. 611204-8514
Adress: Gåskullevägen 6, 445 52 Surte
Telefon: 031-760 61 40

 

2. Din beställning

När vi mottar din beställning bekräftar vi beställningen och skickar automatiskt en orderbekräftelse till dig på den e-postadress du har angett. Läs noggrant igenom orderbekräftelsen när du får den, och kontrollera att orderbekräftelsen överensstämmer med beställningen.

.Vi förbehåller oss rätten att annullera din beställning eller en del av den om produkten är slutsåld. Om en produkt är slutsåld får du ett meddelande om det, 

Om du vill ringa oss kan du kontakta Nordsafe Säkerhetsprodukter på telefonnummer 031-7606140.

3. Betalning

När du handlar på Nordsafe får du en faktura, under förutsättning att du som kund är kreditvärdig. I annant fall kan förskottsbetalning användas.

Vid frågor om betalning kan du kontakta oss på 031-7606140

Alla priser är som anges på hemsidan är exklusive moms. 

 

4. Leverans och försening

Leveransen av produkterna sker på det sätt som står angivet på orderbekräftelsen. 

Vid hemleverans bör du tänka på att du själv har ansvar för att ta in produkterna i bostaden och att du måste vara på plats för att ta emot varorna.

Om du har beställt inbärning av produkter bör du tänka på att du själv har ansvar för att skydda golv, väggar med mera. På grund av arbetsmiljökrav är våra transportörer skyldiga att behålla godkänd skyddsutrustning, såsom skor på.

Avbeställning av hemkörning måste göras senast två arbetsdagar före den avtalade tiden. Om leverans inte kan genomföras på grund av att det föreligger hinder i bostaden eller om avbeställning sker för sent, förbehåller vi oss rätten att inte återbetala fraktkostnaden. Vid godkännande av köpvillkoren godkänner du även leverans och installationsavtalet.

 

6. Reklamation

Efter att du har tagit emot produkterna rekommenderar vi att du så snart som möjligt undersöker om leveransen motsvarar orderbekräftelsen, om produkterna har blivit skadade under transporten eller om produkterna annars har fel eller brister.

Om produkterna har fel eller brister kan du beroende på omständigheterna kräva att felet åtgärdas, kräva ny leverans, prisavdrag, ersättning eller att köpet hävs. Köparen kan kräva omleverans eller att få varan reparerad om detta kan ske utan oskälig kostnad för säljaren. Anmälan om fel och brister hos produkterna kan göras till oss muntligen eller skriftligen. Det måste ske inom rimlig tid efter att du har upptäckt eller borde ha upptäckt felet eller bristen. Du har dock alltid minst två månaders reklamationstid. Vi rekommenderar av bevisskäl att du skickar in reklamationen till oss skriftligen. Rätten att reklamera gäller i tre år efter att du tog emot produkten, om inte annat följer av en garanti eller liknande utfästelse. Reklamationen måste riktas mot säljaren, det vill säga Nordsafe Säkerhetsprodukter eller Partnern i de fall då varan inte har sålts av Nordsafe Säkerhetsprodukter. Vid köp genom företag har köparen 2 års reklamationsrätt enligt köplagen.

6. Ångerrätt

Den svenska lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler ger dig rätt att ångra ditt köp. Ångerrätten gäller för varor och enskilda tjänster. Ångerrätten förutsätter att du senast inom 14 dagar efter att du har tagit emot leveransen meddelar säljaren att du vill använda ångerrätten, i första hand genom att använda den ångerblankett du har fått eller annars skriftligen via brev, e-post eller sms med ordernumret som referens.

För att kunna använda ångerrätten måste produkten returneras till oss i det närmaste samma mängd och skick som när du mottog den. Säljaren har rätt till ersättning för bl.a. värdeminskning som beror på att köparen har hanterat varan i större omfattning än nödvändigt. Alla produkter ska returneras till säljaren inom rimlig tid, senast inom 14 dagar från ditt meddelande om utövande av ångerrätten. Eventuell fraktkostnad för returen betalar du själv.

8. Personuppgifter

Vid köp från oss kommer vi att behandla dina personuppgifter. För fullständig information om Norsafes behandling av personuppgifter, vänligen se vår Integritetsskyddspolicy, nordsafe.se/integritetspolicy/personuppgiftspolicy/

Vid frågor om behandling av personuppgifter i anslutning till köp av Partner måste Partnern kontaktas direkt.

9. Tvister

Parterna ska försöka lösa eventuella tvister i godo. Som konsument kan du dock alltid hänvisa en eventuell tvist till Allmänna Reklamationsnämnden (ARN). Du kan kontakta ARN antingen via deras hemsida www.arn.se

Allmänna Reklamationsnämnden
Box 174
101 23 Stockholm

Parter i ärendet är säljaren, det vill säga Nordsafe eller Partnern. Alla tvister ska lösas enligt svensk rätt. Om ärendet dras inför domstol ska det avgöras i din (köparens) domsaga, det vill säga normalt i närheten av din boendeort.