I Deponeringsskåp deponeras pengar och värdeföremål via inkastluckan till det nedre skåpsutrymmet.
Deponeringsskåp ger skydd mot rån och stöld.
Deponeringsskåp kan vara klassade exempelvis i Grade 0-1-2-3 osv, kan även vara oklassade.