I Säkerhetsskåp förvaras pengar, värdeföremål, tobak, vapen, papper och pärmar inbrottssäkert
Säkerhetsskåp är stöldskyddsklassade enligt klass SS3492.

Franz Orginal kassaskåp

I Säkerhetsskåp förvaras pengar, värdeföremål, tobak, vapen, papper och pärmar inbrottssäkert
Säkerhetsskåp är stöldskyddsklassade enligt klass SS3492.