I Hängmappsskåp förvaras mappar och papper brandsäkert, hängmappsskåp finns med 2-3 och
4 lådor.

Hängmappsskåp är brandklassade i klass 60P, 90P och 120P.

Franz Orginal kassaskåp

I Hängmappsskåp förvaras mappar och papper brandsäkert, hängmappsskåp finns med 2-3 och
4 lådor.

Hängmappsskåp är brandklassade i klass 60P, 90P och 120P.